Verslaglegging

Actiepunten en besluitenlijst
In de actiepunten en besluitenlijst kunt u lezen, welke besluiten het bestuur tussentijds heeft genomen en welke acties daaruit voortvloeien die zij organiseren. Het is een actiepuntenlijst waar u als lid of lezer niet direct invloed op heeft, maar die door het bestuur als voortgangscontrole wordt gehanteerd.

Leden kunnen tussentijds aan bestuursleden verzoeken om bepaalde actuele en noodzakelijke onderwerpen op de bestuursagenda te plaatsen.

Hier vindt u de verslagen van de laatste 3 algemene ledenvergaderingen (ALV). Het verslag van de ALV van 2018 wordt gepubliceerd na de ALV van 2019.
jaarvergadering 2015

jaarvergadering 2016

jaarvergadering 2017

jaarvergadering 2018