Activiteiten

Onderstaand een overzicht van de activiteiten waaraan de leden van de Boomteeltstudieclub kunnen deelnemen. Dit ter uitwisseling en verbetering van de teelttechniek en het ondernemerschap.

 

Activiteitenoverzicht 2021 10 05