Organisatie

Bijeenkomsten (zie activiteitenprogramma op de vorige pagina: activiteiten) worden in kleinere werkgroepen in bepaalde categorieen georganiseerd.
De leden bepalen natuurlijk zelf, bij welke werkgroep(en) men wil behoren.
ONDERNEMERSRICHTING (voor ondernemers):
– Roos volle grond
– Roos container
– Laan- en vruchtbomen
– Sierteelt volle grond