Organisatie

Bijeenkomsten (zie activiteitenprogramma op de vorige pagina: activiteiten) worden in kleinere werkgroepen in bepaalde categorieen georganiseerd.
De leden bepalen natuurlijk zelf, bij welke werkgroep(en) men wil behoren.
ONDERNEMERSRICHTING (voor ondernemers):
– Roos vollegrond
– Roos container
– Praktijk gericht
– Jonge ondernemers
– Sierteelt vollegrond / Laan- en vruchtbomen
– Sierteelt container