Donderdagavond 29 nov. 2018 het 10e kwekerscafé in Harmoniezaal te Lottum met als onderwerp: ‘Kwekerij van de toekomst’.

Welke richting past het beste bij mijn toekomst als boomkweker? Gaat de toekomstige landbouw daadwerkelijk op de schop? Wat betekent dit voor de boomkwekerij van de toekomst? Kringlooplandbouw, wat betekent dat in voor de boomkwekerij? Op welke teelten moet ik me dan meer focussen? Met welke regelgeving moet ik meer gaan rekening houden? Moet ik mee in die robotisering, drones etc.? Hoe zit het met personeel in de toekomst; zijn statushouders inderdaad de werknemers van de toekomst? Ontwikkelingen in de logistiek, financiering etc.