Boomteeltstudieclub Horst aan de Maas heeft dinsdagavond 8 maart 2022 zijn algemene ledenvergadering gehouden in MFC ’t Haeren in Grubbenvorst. Bijna 50 kwekers, waaronder veel jonge ondernemers en medewerkers, en enkele sponsoren waren aanwezig.

De hoge opkomst toont de betrokkenheid van kwekers bij de studieclub. De aanwezige leden kwamen uit regio Noord-Limburg en (Oost-)Brabant. De vergadering was ook weer de eerste fysieke vergadering na de coronatijd; kwekers maakten van de gelegenheid gebruik om bij te praten in MFC ’t Haeren, onder het genot van een hapje en een drankje.

Het bestuur keek terug op het afgelopen jaar, op activiteiten die nog wel in de coronatijd georganiseerd konden worden. Ook zijn volgens traditie van de studieclub snoeischaren uitgereikt aan nieuwe leden.

Vanuit LTO Bomen, Vaste planten en Zomerbloemen heeft Arno Engels nog uitleg gegeven over de innovatiekringen die nu in de sector worden opgezet rond weerbaar telen, als onderdeel van een landelijk LTO-programma en ondersteuning vanuit ministerie van LNV. Boomteeltstudieclub Horst aan de Maas ondersteunt een innovatiekring in de regio Noord-Limburg en Oost-Brabant. Een aantal kwekers heeft zich al opgegeven voor deelname. Bedoeling is dat ze de komende jaren werken aan praktische zaken om nog minder en nog efficiënter gewasbescherming te kunnen uitvoeren.

Vanuit Compas Agro heeft Dirand van Wijk het activiteitenprogramma 2022 gepresenteerd. Zoals gebruikelijk bij de studieclub is dit voor leden weer onderverdeeld in groepen: rozenteelt in de vollegrond, rozenteelt in container, sierteelt vollegrond en laan- en vruchtbomen, sierteelt in container, een praktijkgerichte groep en een groep jonge ondernemers. Er zijn excursies naar kwekerijen en toeleverende bedrijven gepland, en presentaties over allerlei thema’s die spelen in de sector, zoals scholing.

Een overkoepelende activiteit is donderdag 8 september 2022: dan organiseert Compas Agro op de Brightlands Campus in Venlo weer een innovatiedag boomkwekerij. Deze zal weer tevens meetellen voor de spuitlicentieverlenging.