Boomteeltleden van Boomteeltstudieclub Horst ad Maas zijn automatisch verbonden aan stichting Coördinator Effectief Middelen Pakket.

Het ledenbestand van de van Boomteeltstudieclub Horst ad Maas bestaat uit zeer diverse bedrijven. Het grootste deel betreft (boom-)kwekerijen. Onderdeel van hun bedrijfsvoering is gerichte inzet van gewasbescherming en onkruidbeheersing. De praktijk leert dat we daarin deels afhankelijk zijn van de juiste inzet en toepassing van biologische en/of chemische hulpmiddelen. Daartoe is het van essentieel belang dat we de juiste middelen beschikbaar houden. De Boomteeltstudieclub Horst ad Maas ondersteunt daarom het werk van de Coördinator Effectief Middelen Pakket (CEMP). Een zetel in het bestuur van de stichting CEMP (Dirand van Wijk) én een plaats in de Adviescommissie zijn daarom voor ons zeer van belang.

Om het werk van de CEMP ook financieel mogelijk te maken, dragen LTO leden dit rechtstreeks af via LTO en dragen bij ons aangesloten leden die geen LTO zijn de afdracht van €50,–. Rechtstreeks af met losse factuur aan LTO. Op deze manier kunnen we de instandhouding van de CEMP borgen en dus ook invloed uitoefenen over een voor sector en omgeving goed en effectief middelenpakket in de boomteelt.

Contactpersoon: Dirand van Wijk
Telefoonnummer:+31-6-16614647
E-mailadres: dvanwijk@compas-agro.nl

Mochten er vragen zijn of suggesties dan vernemen wij dit graag!